Publications

Full journal publication

2023

109. Zheyi Lu, Yang Chen, Weiqi Dang, Lingan Kong, Quanyang Tao, Likuan Ma, Donglin Lu, Liting Liu, Wanying Li, Zhiwei Li, Xiao Liu, Yiliu Wang, Xidong Duan, Lei Liao, Yuan Liu*. Wafer-scale high-κ dielectrics for twodimensional circuits via van der Waals integration. Nature Communications 14, 2340 (2023) 

108. Lingan Kong+, Ruixia Wu+, Yang Chen, Ying Huangfu, Liting Liu, Wei Li, Donglin Lu, Quanyang Tao, Wenjing Song, Wanying Li, Zheyi Lu, Xiao Liu, Yunxin Li, Zhiwei Li, Wei Tong, Shuimei Ding, Songlong Liu, Likuan Ma, Liwang Ren, Yiliu Wang, Lei Liao, Xidong Duan, Yuan Liu*. Wafer-scale and universal van der Waals metal semiconductor contact. Nature Communications 14, 1014 (2023)

107. Xiangdong Yang+, Jia Li+, Rong Song, Bei Zhao, Jingmei Tang, Lingan Kong, Hao Huang, Zhengwei Zhang, Lei Liao, Yuan Liu*, Xiangfeng Duan, Xidong Duan*. Highly reproducible van der Waals integration of two-dimensional electronics on the wafer scale. Nature Nanotechnology 18,, 471 (2023)

106. Songlong Liu, Yang Chen, Weiqi Gao, Wanying Li, Xiaokun Yang, Zhiwei Li, Zhaojing Xiao, Yuan Liu*, Yiliu Wang*, Epitaxy of monocrystalline CsPbBr3-SrTiO3 halide-oxide Perovskite p-n heterojunction with high stability for photodetection, Advanced Material (2023). DOI: 10.1002/adma.202303544

2022

105. Wanying Li, Liting Liu, Quanyang Tao, Yang Chen, Zheyi Lu, Lingan Kong, Weiqi Dang, Wujun Zhang, Zhiwei Li, Qianyuan Li, Jie Tang, Liwang Ren, Wenjing Song, Xidong Duan, Chao Ma, Yuanjiang Xiang, Lei Liao, Yuan Liu*. Realization of ultra-scaled MoS2 vertical siodes via double-side electrodes lamination. Nano Letters 22, 4429 (2022)

104. Zhiwei Li, Yang Chen, Songlong Liu, Wanying Li, Liting Liu, Wenjing Song, Donglin Lu, Likuan Ma, Xiangdong Yang, Zhengdao Xie, Xidong Duan, Zeyu Yang, Yiliu Wang, Lei Liao, Yuan Liu*. Strain releasing of flexible 2D electronics through van der Waals sliding contact. ACS Nano 16, 13152 (2022)

103. Yiwei Li+, Ning An+, Zheyi Lu+, Yuchen Wang, Bing Chang, Teng Tan, Xuhan Guo, Xizhen Xu, Jun He, Handing Xia, Zhaohui Wu, Yikai Su, Yuan Liu*, Yunjiang Rao*, Giancarlo Soavi*, Baicheng Yao*. Nonlinear co-generation of graphene plasmons for optoelectronic logic operations. Nature Communications 13, 3138 (2022)

102. Ruixia Wu, Quanyang Tao, Jia Li, Wei Li, Yang Chen, Zheyi Lu, Zhiwen Shu, Bei Zhao, Huifang Ma, Zhengwei Zhang, Xiangdong Yang, Bo Li, Huigao Duan, Lei Liao, Yuan Liu, Xidong Duan*, Xiangfeng Duan. Bilayer tungsten diselenide transistors with on-state currents exceeding 1.5 milliamperes per micrometre. Nature Electronics 5, 497 (2022)

101. Likuan Ma, Liting Liu, Zheyi Lu, Yang Chen, Lingan Kong, Quanyang Tao, Zhiwei Li, Wanying Li, Wenjing Song, Donglin Lu, Lei Liao, Yuan Liu*. Complementary tunneling behaviors in van der Waals vertical heterostructures. Physical Review Applied 17, L061004 (2022)

100. Ting Kang, Zijing Jin, Xu Han, Yong Liu, Jiawen You, Hoilun Wong, Hongwei Liu, Jie Pan, Zhenjing Liu, Tsz Wing Tang, Kenan Zhang, Jun Wang, Junting Yu, Dong Li, Anlian Pan, Ding Pan, Jiannong Wang, Yuan Liu, Zhengtang Luo*. Band alignment engineering by twist angle and composition modulation for heterobilayer. Small (2022) DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202202229

99.  Donglin Lu, Yang Chen, Lingan Kong, Chaobo Luo, Zheyi Lu, Quanyang Tao, Wenjing Song, Likuan Ma, Zhiwei Li, Wanying Li, Liting Liu, Qianyuan Li, Xiangdong Yang, Jun Li, Jia Li, Xidong Duan, Lei Liao, Yuan Liu*. Strain‐Plasmonic Coupled Broadband Photodetector Based on Monolayer MoS2. Small 18 , 2107104 (2022)

98. Liwang Ren+, Zhiwei Li+, Yawei Lv, Xin Li, Danliang Zhang, Wanying Li, Liting Liu, Lingan Kong, Xidong Duan, Xiao Wang, Anlian Pan, Lei Liao, Yuan Liu*. Efficient modulation of MoS2/WSe2 interlayer excitons via uniaxial strain. Applied Physics Letters 120, 053107 (2022)

97. Phuong V Pham, Srikrishna Chanakya Bodepudi, Khurram Shehzad, Yuan Liu, Yang Xu*, Bin Yu*, Xiangfeng Duan*. 2D heterostructures for ubiquitous electronics and optoelectronics: Principles, opportunities, and challenges. Chemical Reviews 122, 6514 (2022)

96. Zhiwen Shu, Yiqin Chen, Zhanyong Feng, Huikang Liang, Wanying Li, Yuan Liu, Huigao Duan*. Asymmetric nanofractures determined the nonreciprocal peeling for self-aligned heterostructure nanogaps and devices. ACS Applied Materials & Interfaces 14, 1718  (2022)

2021

95. Liting Liu, Lingan Kong, Qianyuan Li, Chenglin He, Liwang Ren, Quanyang Tao, Xiangdong Yang, Jun Lin, Bei Zhao, Zhiwei Li, Yang Chen, Wanying Li, Wenjing Song, Zheyi Lu, Guoli Li, Siyu Li, Xidong Duan, Anlian Pan, Lei Liao, Yuan Liu*. Transferred van der Waals metal electrodes for sub-1-nm MoS2 vertical transistors. Nature Electronics 4, 342 (2021) 

94. Quanyang Tao, Ruixia Wu, Qianyuan Li, Lingan Kong, Yang Chen, Jiayang Jiang, Zheyi Lu, Bailing Li, Wanying Li, Zhiwei Li, Liting Liu, Xidong Duan, Lei Liao, Yuan Liu*. Reconfigurable electronics by disassembling and reassembling van der Waals heterostructures. Nature Communications 12, 1825 (2021) 

93. Yuan Liu, Xidong Duan, Hyeon-Jin Shin, Seongjun Park, Yu Huang, Xiangfeng Duan*. Promises and prospects of two-dimensional transistors. Nature 591, 43 (2021) 

92. Zhiwei Li+ , Liwang Ren+, Shiyu Wang, Xinxin Huang, Qianyuan Li, Zheyi Lu, Shuimei Ding, Hanjun Deng, Pingan Chen, Jun Lin, Yuanyuan Hu, Lei Liao,  Yuan Liu*. Dry exfoliation of large-area 2D monolayer and heterostructure Arrays. ACS Nano 15, 13839 (2021)

91. Weiqi Dang, Bei Zhao, Chang Liu, Xiangdong Yang, Lingan Kong, Zheyi Lu, Bo Li, Jia Li, Hongmei Zhang, Wanying Li, Shun Shi, Ziyue Qin, Lei Liao, Xidong Duan*, Yuan Liu*. Ultimate dielectric scaling of 2D transistors via van der Waals metal integration. Nano Reserach (2021)  https://doi.org/10.1007/s12274-021-3708-1 

90. Wenjing Song, Lingan Kong, Quanyang Tao, Qing Liu, Xiangdong Yang, Jia Li, Huigao Duan, Xidong Duan, Lei Liao, Yuan Liu*. High-resolution van der Waals stencil lithography for 2D transistors. Small 17, 2101209 (2021) 

89. Huifang Ma, Kejing Huang, Ruixia Wu, Zhengwei Zhang, Jia Li, Bei Zhao, Chen Dai, Ziwei Huang, Hongmei Zhang, Xiangdong Yang, Bo Li, Yuan Liu, Xiangfeng Duan, Xidong Duan*. In‐plane epitaxial growth of 2D CoSe‐WSe2 metal‐semiconductor lateral heterostructures with improved WSe2 transistors performance. Infomat 3, 222 (2021) 

88.  Bei Zhao+, Zhong Wan+, Yuan Liu, Junqing Xu, Xiangdong Yang, Dingyi Shen, Zucheng Zhang, Chunhao Guo, Qi Qian, Jia Li, Ruixia Wu, Zhaoyang Lin, Xingxu Yan, Bailing Li, Zhengwei Zhang, Huifang Ma, Bo Li, Xiao Chen, Yi Qiao, Imran Shakir, Zeyad Almutairi, Fei Wei, Yue Zhang, Xiaoqing Pan, Yu Huang, Yuan Ping, Xidong Duan*, Xiangfeng Duan*. High-order superlattices by rolling up van der Waals heterostructures Nature 591, 385 (2021) 

87.  Bo Li+, Zhong Wan+, Cong Wang+, Peng Chen+, Bevin Huang, Xing Cheng, Qi Qian, Jia Li, Zhengwei Zhang, Guangzhuang Sun, Bei Zhao, Huifang Ma, Ruixia Wu, Zhongming Wei, Yuan Liu, Lei Liao, Yu Ye, Yu Huang, Xiaodong Xu, Xidong Duan*, Wei Ji*, Xiangfeng Duan*. Nature Materials  20, 812 (2021)

86. Yuan Liu, Jian Guo, Wenjing Song, Peiqi Wang, Vincent Gambin, Yu Huang, Xiangfeng Duan*. Ultra‐Steep Slope Impact Ionization Transistors Based on Graphene/InAs Heterostructures. Small Structures 2, 2000039 (2021) 

85. Lingan Kong, Yang Chen, Yuan Liu*. Recent progresses of NMOS and CMOS logic functions based on two-dimensional semiconductors. Nano Reserach 14, 1768 (2020) 

2020

84. Lingan Kong+, Xiaodong Zhang+, Quanyang Tao, Mingliang Zhang, Weiqi Dang, Zhiwei Li, Liping Feng*, Lei Liao, Xiangfeng Duan*, Yuan Liu*. Doping-free complementary WSe2 circuit via van der Waals metal integration. Nature Communications 11, 1866 (2020) 

83. Zhiwei Li, Yawei Lv, Liwang Ren, Jia Li, Lingan Kong, Yujia Zeng, Quanyang Tao, Ruixia Wu, Huifang Ma, Bei Zhao, Di Wang, Weiqi Dang, Keqiu Chen, Lei Liao, Xidong Duan, Xiangfeng Duan, Yuan Liu*. Efficient strain modulation of 2D materials via polymer encapsulation. Nature Communications 11, 1151 (2020) 

82. Liting Liu, Yuan Liu*, Xiangfeng Duan*. Graphene-based vertical thin film transistors. Science China Information Sciences 63, 201401 (2020) 

81. Yun-Chiao Huang+, Yuan Liu+, Chao Ma, Hung-Chieh Cheng, Qiyuan He, Hao Wu, Chen Wang, Cheng-Yi Lin, Yu Huang*, Xiangfeng Duan*. Sensitive pressure sensors based on conductive microstructured air-gap gates and two-dimensional semiconductor transistors. Nature Electronics 3, 59 (2020) 

80. Sung-Joon Lee, Zhaoyang Lin, Jin Huang, Christopher S Choi, Peng Chen, Yuan Liu, Jian Guo, Chuancheng Jia, Yiliu Wang, Laiyuan Wang, Qingliang Liao, Imran Shakir, Xidong Duan, Bruce Dunn, Yue Zhang, Yu Huang*, Xiangfeng Duan*. Programmable devices based on reversible solid-state doping of two-dimensional semiconductors with superionic silver iodide. Nature Electronics 3, 630 (2020) 

79. Jia Li+, Xiangdong Yang+, Yang Liu+, Bolong Huang+, Ruixia Wu, Zhengwei Zhang, Bei Zhao, Huifang Ma, Weiqi Dang, Zheng Wei, Kai Wang, Zhaoyang Lin, Xingxu Yan, Mingzi Sun, Bo Li, Xiaoqing Pan, Jun Luo, Guangyu Zhang, Yuan Liu, Yu Huang, Xidong Duan, Xiangfeng Duan. General synthesis of two-dimensional van der Waals heterostructure arrays. Nature 579, 368 (2020) 

78. Yiliu Wang+, Zhong Wan+, Qi Qian+, Yuan Liu, Zhuo Kang, Zheng Fan, Peiqi Wang, Yekan Wang, Chao Li, Chuancheng Jia, Zhaoyang Lin, Jian Guo, Imran Shakir, Mark Goorsky, Xidong Duan, Yue Zhang, Yu Huang, Xiangfeng Duan. General synthesis of two-dimensional van der Waals heterostructure arrays. Nature Nanotechnology 15, 768 (2020) 

77. Jiayang Jiang, Xuming Zou, Yawei Lv, Yuan Liu, Weiting Xu, Quanyang Tao, Yang Chai, Lei Liao*. Rational design of Al2O3/2D perovskite heterostructure dielectric for high performance MoS2 phototransistors. Nature  Communications 12, 4266 (2020) 

76. Guanhua Yang+, Yan Shao+, Jiebin Niu, Xiaolei Ma, Congyan Lu, Wei Wei, Xichen Chuai, Jiawei Wang, Jingchen Cao, Hao Huang, Guangwei Xu, Xuewen Shi, Zhuoyu Ji, Nianduan Lu, Di Geng, Jing Qi, Yun Cao, Zhongliu Liu, Liwei Liu, Yuan Huang, Lei Liao, Weiqi Dang, Zhengwei Zhang, Yuan Liu, Xidong Duan, Jiezhi Chen, Zhiqiang Fan, Xiangwei Jiang, Yeliang Wang*, Ling Li*, Hong-Jun Gao, Xiangfeng Duan*, Ming Liu*. Possible Luttinger liquid behavior of edge transport in monolayer transition metal dichalcogenide crystals. Nature Communications 11, 659 (2020)

75. Zhengwei Zhang+, Peng Chen+, Xiangdong Yang, Yuan Liu, Huifang Ma, Jia Li, Bei Zhao, Jun Luo, Xidong Duan*, Xiangfeng Duan*. Ultrafast Growth of Large Single Crystals of Monolayer WS2 and WSe2. National Science Review nwz223 (2020) 

74. Xin Yang+, Zhengping Shan+, Ziyu Luo+, Xuelu Hu+, Huawei Liu, Qingbo Liu, Yushuang Zhang, Xuehong Zhang, Muhammad Shoaib, Junyu Qu, Xiao Yi, Xiao Wang, Xiaoli Zhu, Yuan Liu, Lei Liao, Xingjun Wang, Shula Chen, and Anlian Pan/ An Electrically Controlled Wavelength-Tunable Nanoribbon Laser. ACS Nano  doi.org/10.1021/acsnano.9b09301 (2020)

73. Jian Guo+, Laiyuan Wang+, Yuan Liu, Zipeng Zhao, Enbo Zhu, Zhaoyang Lin, Peiqi Wang, Chuancheng Jia, Shengxue Yang, Sung-Joon Lee, Wei Huang, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Highly Reliable Low-Voltage Memristive Switching and Artificial Synapse Enabled by van der Waals Integration. Matter doi.org/10.1016/j.matt.2020.01.011 (2020) 

2019

72. Yuan Liu, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Van der Waals integration before and beyond two-dimensional materials. Nature 567, 323 (2019) 

71. Yuan Liu*, Jian Guo, Enbo Zhu, Peiqi Wang, Vincent Gambin, Yu Huang, Xiangfeng Duan*. Maximizing the current output in self-aligned graphene-InAs-metal vertical transistors. ACS Nano 13, 847 (2019) 

70. Bei Jiang+, Zhenyu Yang+, Xingqiang Liu*, Yuan Liu*, Lei Liao*. Interface engineering for two-dimensional semiconductor transistors. Nano Today 25, 122 (2019)

69. Marjan Famili+, Chuancheng Jia+, Xunshan Liu, Peiqi Wang, Iain M. Grace, Jian Guo, Yuan Liu, Ziying Feng, Yiliu Wang, Zipeng Zhao, Silvio Decurtins, Robert Ha¨ner, Yu Huang, Shi-Xia Liu, Colin J. Lambert, Xiangfeng Duan. Self-assembled molecular-electronic films controlled by room temperature quantum interference. Chem 5, 474 (2019) 

68. Enbo Zhu, Shiyi Wang, Xucheng Yan, Masoud Sobani, Lingyan Ruan, Chen Wang, Yuan Liu, Xiangfeng Duan, Hendrik Heinz, Yu Huang. Long-range hierarchical nanocrystal assembly driven by molecular structural transformation. J. Am. Chem. Soc. 141, 1498 (2019)

67. Liming Wang, Xuming Zou, Jun Lin, Jiayang Jiang, Yuan Liu, Xingqiang Liu, Xu Zhao, Yu Fang Liu, Johnny C Ho, Lei Liao. Perovskite/Black Phosphorus/MoS2 Photogate Reversed Photodiodes with Ultrahigh Light On/Off Ratio and Fast Response. ACS  Nano 201913,  4804 (2019)

66. Qiyuan He, Yuan Liu, Chaoliang Tan, Wei Zhai, Gwang-hyeon Nam, Hua Zhang. Quest for p-Type Two-Dimensional Semiconductors. ACS  Nano  13, 12294 (2019)

65. Qiyuan He+, Zhaoyang Lin+, Mengning Ding, Anxiang Yin, Udayabagya Halim, Chen Wang, Yuan Liu, Hung-Chieh Cheng, Yu Huang, Xiangfeng Duan. In Situ Probing Molecular Intercalation in Two-Dimensional Layered Semiconductors. Nano Lett.  19, 6819 (2019)

64. Yawei Lv, Qingjun Tong, Yuan Liu, Ling Li, Sheng Chang, Wenguang Zhu, Changzhong Jiang, Lei Liao. Band-Offset Degradation in van der Waals Heterojunctions. Physical Review Applied 12, 044064 (2019)

63. Huifang Ma+, Zhong Wan+, Jia Li, Ruixia Wu, Zhengwei Zhang, Bo Li, Bei Zhao, Qi Qian, Yuan Liu, Qinglin Xia, Guanghua Guo, Xidong Duan,  Xiangfeng Duan. Phase-tunable synthesis of ultrathin layered tetragonal CoSe and nonlayered hexagonal CoSe nanoplates. Adv. Mater.  31, 1900901 (2019)

62. Hao Wu+, Yuan Liu+, Zeyu Deng+, Hung-Chieh Cheng, Dehui Li, Jian Guo, Qiyuan He, Sen Yang, Mengning Ding, Yun-Chiao Huang, Chen Wang, Yu Huang, Xiangfeng Duan. A field-effect approach to directly profiling the localized states in monolayer MoS2. Sci. Bulletin.   (2019) doi: 10.1016/j.scib.2019.05.021

61. Ruixia Wu+, Quanyang Tao+, Weiqi Dang, Yuan Liu, Bo Li, Jia Li, Bei Zhao, Zhengwei Zhang, Huifang Ma, Guangzhuang Sun, Xidong Duan, Xiangfeng Duan. Van der Waals epitaxial growth of atomically thin 2D metals on dangling‐bond‐free WSe2 and WS2. Adv. Funct. Mater.  29, 1806611 (2019)

60. Chao Feng, Junxiang Xiang, Ping Liu, Xiangqi Wang, Jianlin Wang, Guojing Hu, Meng Huang, Zhi Wang, Zengming Zhang, Yuan Liu, Yalin Lu, Bin Xiang. Magnetic logic inverter from crossed structures of defect-free graphene with large unsaturated room temperature negative magnetoresistance Nano. Research. 12, 2485 (2019)

59. Anxiang Yin, Hao Jing, Zhan Wu, Qiyuan He, Yiliu Wang, Zhaoyang Lin, Yuan Liu, Mengning Ding, Xu Xu, Zhe Fei, Jianhui Jiang, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Quantitative Surface Plasmon Interferometry via Upconversion Photoluminescence Mapping. Research  8304824 (2019)

58. Zhenyu Yang, Hao Hong, Fang Liu, Yuan Liu, Meng Su, Hao Huang, Kaihui Liu, Xuelei Liang, Woo Jong Yu, Quoc An Vu, Xingqiang Liu, Lei Liao. High‐performance photoinduced memory with ultrafast charge transfer based on MoS2/SWCNTs network van der Waals heterostructure. Small 15, 1804661 (2019)

57. Junchi Liu, Xiao Liu, Zhuojun Chen, Lili Miao, Xingqiang Liu, Bo Li, Liming Tang, Keqiu Chen, Yuan Liu, Jingbo Li, Zhongming Wei, Xidong Duan. Tunable Schottky barrier width and enormously enhanced photoresponsivity in Sb doped SnS2 monolayer. Nano Research 12, 463 (2019)

56. Yawei Lv, Yuan Liu, Wenjing Qin, Sheng Chang, Changzhong Jiang, Yuanyue Liu, Lei Liao. Prediction of Stable and High-Performance Charge Transport in Zigzag Tellurene Nanoribbons. IEEE Trans. Electron Devices 66, 2365 (2019)

55. Bei Zhao, Weiqi Dang, Xiangdong Yang, Jia Li, Haihong Bao, Kai Wang, Jun Luo, Zhengwei Zhang, Bo Li, Haipeng Xie, Yuan Liu, Xidong Duan. Van der Waals epitaxial growth of ultrathin metallic NiSe nanosheets on WSe2 as high performance contacts for WSe2 transistors. Nano Reserach 12, 1683 (2019)

54. Xiao Liu, Guangzhuang Sun, Peng Chen, Junchi Liu, Zhengwei Zhang, Jia Li, Huifang Ma, Bei Zhao, Ruixia Wu, Weiqi Dang, Xiangdong Yang, Chen Dai, Xuwan Tang, Zhuojun Chen, Lili Miao, Xingqiang Liu, Bo Li, Yuan Liu, Xidong Duan. High-performance asymmetric electrodes photodiode based on Sb/WSe2 heterostructure. Nano Reserach 12, 339 (2019)

53. Ying Xia, Guoli Li, Bei Jiang, Zhenyu Yang, Xingqiang Liu, Xiangheng Xiao, Denis Flandre, Chunlan Wang, Yuan Liu, Lei Liao. Exploring and suppressing the kink effect of black phosphorus field-effect transistors operating in the saturation regime. Nanoscale 11, 10420 (2019)

52. Guangzhuang Sun, Bo Li, Jia Li, Zhengwei Zhang, Huifang Ma, Peng Chen, Bei Zhao, Ruixia Wu, Weiqi Dang, Xiangdong Yang, Xuwan Tang, Chen Dai, Ziwei Huang, Yuan Liu, Xidong Duan, Xiangfeng Duan. Direct van der Waals epitaxial growth of 1D/2D Sb2Se3/WS2 mixed-dimensional p-n heterojunctions. Nano Reserach 12, 1139 (2019)

2018

51.  Yuan Liu, Jian Guo, Enbo Zhu, Lei Liao, Song-Jong Lee, Mengning Ding, Imran Shakir, Vincent Gambin, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Approaching the Schottky-Mott limit in van der Waals metal–semiconductor contacts. Nature 557, 696 (2018)

50. Baicheng Yao+, Shu-Wei Huang+, Yuan Liu+, Abhinav Vinod+, Chanyeol choi, Michael Hoff , Yongnan Li, Mingbin Yu, Dim-Lee Kwong, Yu Huang, Yun-Jiang Rao, Xiangfeng Duan, Chee-Wei Wong. Gate-tunable frequency combs in graphene-nitride microresonators. Nature 558, 410 (2018)

49. Zhaoyang Lin, Yuan Liu, Udayabagya Halim, Mengning Ding, Yuanyue Liu, Yiliu Wang, Chuancheng Jia, Peng Chen, Xidong Duan, Chen Wang, Frank Song, Mufan Li, Chengzhang Wan, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Solution-processable 2D semiconductors for high-performance large-area electronics. Nature 562, 254 (2018)

48. Yuan Liu*, Xidong Duan, Yu Huang*, Xiangfeng Duan*. Two-dimensional transistors beyond graphene and TMDCs. Chemical Society Reviews 47, 6388 (2018)

47. Baicheng Yao, Yuan Liu, Shu-Wei Huang, Chanyeol Choi, Zhenda Xie, Jaime Flor Flores, Yu Wu, Mingbin Yu, Dim-Lee Kwong, Yu Huang, Yunjiang Rao, Xiangfeng Duan*, Chee Wei Wong*. Broadband gate-tunable terahertz plasmons in graphene heterostructures. Nature Photonics 12, 22–28 (2018)

46. Chuancheng Jia, Marjan Famili, Marco Carlotti, Yuan Liu, Peiqi Wang, Iain M. Grace , Ziying Feng, Yiliu Wang, Zipeng Zhao, Mengning Ding, Xiang Xu, Chen Wang, Sung-Joon Lee, Yu Huang, Ryan C. Chiechi, Colin J. Lambert, Xiangfeng Duan. Quantum interference mediated vertical molecular tunneling transistors. Science Advances 4, eaat8237 (2018)

45. Jian Guo+, Yuan Liu+, Enbo Zhu, Zixuan Lu, Zipeng Zhao, Hao Wu, Song-Jong Lee, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Few-layer GeAs and SiAs field effect transistors. Advanced Materials 30, 1705934 (2018)

44. Bei Zhao, Weiqi Dang, Yuan Liu, Bo Li, Jia Li, Jun Luo, Zhengwei Zhang, Ruixia Wu, Huifang Ma, Guangzhuang Sun, Yu Huang, Xidong Duan, and Xiangfeng Duan. Synthetic control of two-dimensional NiTe2 single crystals with highly uniform thickness distributions . J. Am. Chem. Soc. 140, 14217 (2018)

43. Shengxue Yang+, Yuan Liu+, Minghui Wu+, Li-Dong Zhao, Zhaoyang Lin, Hung-chieh Cheng, Yiliu Wang, Chengbao Jiang, Su-Huai Wei, Li Huang, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Highly-anisotropic optical and electrical properties in layered SnSe. Nano Research 11, 554 (2018)

42. Junchi Liu, Mianzeng Zhong, Xiao Liu, Guangzhuang Sun, Peng Chen, Zhengwei Zhang, Jia Li, Huifang Ma, Bei Zhao, Ruixia Wu, Weiqi Dang, Xiangdong Yang, Chen Dai, Xuwan Tang, Chao Fan, Zhuojun Chen, Lili Miao, Xingqiang Liu, Yuan Liu, Bo Li, Xidong Duan. Nanotechnology 29, 474002 (2018)

41.  Hongwei Guo, Lingfei Li, Wei Liu, Yiwei Sun, Lei Xu, Ayaz Ali, Yuan Liu, Chihi Wu, Khurram Shehzad, Wen-Yan Yin, Yang Xu. All-two-dimensional-material hot electron transistor. IEEE Electron Device Letters 39, 634 (2018)

40. Mengning Ding, Guangyan Zhong, Zipeng Zhao, Zhihong Huang, Mufan Li, Hui-Ying Shiu, Yuan Liu, Imran Shakir, Yu Huang, Xiangfeng Duan. On-Chip in Situ Monitoring of Competitive Interfacial Anionic Chemisorption as a Descriptor for Oxygen Reduction Kinetics. ACS central science 4, 590 (2018)

39. Meng Su, Xuming Zou, Youning Gong, Jianlu Wang, Yuan Liu, Johnny C. Ho,  Xingqiang Liu  and Lei Liao. Sub-kT/q switching in In2O3 nanowire negative capacitance field-effect transistors. Nanoscale 10,19131 (2018)

38. Huifang Ma, Weiqi Dang, Xiangdong Yang, Bo Li, Zhengwei Zhang, Peng Chen, Yuan Liu, Zhong Wan, Qi Qian, Jun Luo, Ketao Zang, Xiangfeng Duan, Xidong Duan. Chemical Vapor Deposition Growth of Single Crystalline CoTe2 Nanosheets with Tunable Thickness and Electronic Properties. Chemistry  of  Materials 30, 8891 (2018)

Before joing Hunan University

2017

37. Yuan Liu, Guo Zhang, Hailong Zhou, Zheng Li, Rui Cheng, Yang Xu, Vincent Gambin, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Ambipolar barristors for re-configurable logic circuits. Nano Letters 17, 1448 (2017)

36. Yuan Liu+, Jian Guo+, Qiyuan He, Hao Wu, Hung-Chieh Cheng, Mengning Ding, Imran Shakir, Vincent Gambin, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Vertical charge transport and negative transconductance in multi-layer molybdenum disulfides. Nano Letters 17, 5495 (2017)

35. Xia Wan, Yang Xu, Hongwei Guo, Khurram Shehzad, Ayaz Ali, Yuan Liu, Jianyi Yang, Daoxin Dai, Cheng-Te Lin, Liwei Liu, Hung-Chieh Cheng, Fengqiu Wang, Xiaomu Wang, Hai Lu, Weida Hu, Xiaodong Pi, Yaping Dan, Jikui Luo, Tawfique Hasan, Xiangfeng Duan, Xinming Li, Jianbin Xu, Deren Yang, Tianling Ren, Bin Yu. A self-powered high-performance graphene/silicon ultraviolet photodetector with ultra-shallow junction: breaking the limit of silicon? npj 2D Material and Applications 1, 4 (2017)

34. Yang Xu, Ayaz Ali, Khurram Shehzad, Nan Meng, Mingsheng Xu, Yuhan Zhang, Xinran Wang, Chuanhong Jin, Hongtao Wang, Yuzheng Guo, Zongyin Yang, Bin Yu, Yuan Liu, Qiyuan He, Xiangfeng Duan, Xiaomu Wang, Ping‐Heng Tan, Weida Hu, Hai Lu, Tawfique Hasan. Solvent based soft patterning of graphene lateral heterostructures for broadband high speed metal semiconductor metal photodetectors. Advanced Materials Technologies 2, 1600241 (2017)

33. Xing Zhong, Benjamin Papandrea, Yuxi Xu, Zhaoyang Lin, Hua Zhang, Yuan Liu, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Three-dimensional graphene membrane cathode for high energy density rechargeable lithium-air batteries in ambient conditions. Nano Research 10, 472 (2017)

32. Mengning Ding, Yuan Liu, Gongming Wang, Zipeng Zhao, Anxiang Yin, Qiyuan He, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Highly Sensitive Chemical Detection with Tunable Sensitivity and Selectivity from Ultrathin Platinum Nanowires. Small 13, 1602969 (2017)

2016

31. Yuan Liu, Nathan O Weiss, Xidong Duan, Hung-Chieh Cheng, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Van der Waals heterostructures and devices. Nature Review Materials 1, 16042 (2016)

30. Yuan Liu, Jiming Sheng, Hao Wu, Qiyuan He, Hung-Chieh Cheng, Muhammad Imran Shakir, Yu Huang, Xiangfeng Duan. High-current-density vertical-tunneling transistors from graphene/highly doped silicon heterostructures. Advanced Materials 28, 4120 (2016)

29. Yuan Liu, Jian Guo, Yecun Wu, Enbo Zhu, Nathan O Weiss, Qiyuan He, Hao Wu, Hung-Chieh Cheng, Yang Xu, Imran Shakir, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Pushing the performance limit of sub-100 nm molybdenum disulfide transistors. Nano Letters 16, 6337 (2016)

28. Enbo Zhu, Yongjia Li, Chin-Yi Chiu, Xiaoqing Huang, Mufan Li, Zipeng Zhao, Yuan Liu, Xiangfeng Duan, Yu Huang. In situ development of highly concave and composition-confined PtNi octahedra with high oxygen reduction reaction activity and durability. Nano Research 9, 149 (2016)

27. Anxiang Yin, Qiyuan He, Zhaoyang Lin, Liang Luo, Yuan Liu, Sen Yang, Hao Wu, Mengning Ding, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Plasmonic/Nonlinear Optical Material Core/Shell Nanorods as Nanoscale Plasmon Modulators and Optical Voltage Sensors. Angewandte Chemie 55, 583 (2016)

26. Hung-Chieh Cheng, Gongming Wang, Dehui Li, Qiyuan He, Anxiang Yin, Yuan Liu, Hao Wu, Mengning Ding, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Van der Waals heterojunction devices based on organohalide perovskites and two-dimensional materials. Nano Letters 16, 367 (2016) 

25. Dehui Li, Gongming Wang, Hung-Chieh Cheng, Chih-Yen Chen, Hao Wu, Yuan Liu, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Size-dependent phase transition in methylammonium lead iodide perovskite microplate crystals. Nature Communications 7, 11330 (2016) 

2015

24. Yuan Liu+, Hao Wu+, Hung-Chieh Cheng+, Sen Yang, Enbo Zhu, Qiyuan He, Mengning Ding, Dehui Li, Jian Guo, Nathan O Weiss, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Towards barrier free contact to MoS2 using graphene electrodes. Nano Letters 15, 3030 (2015). 

23. Yuan Liu, Hailong Zhou, Nathan O Weiss, Yu Huang, Xiangfeng Duan. High performance vertical organic thin film transistor based on graphene. ACS nano 9, 11102 (2015)

22. Yuan Liu, Lei Liao, Yu Huang, Xiangfeng Duan. High-performance flexible TFTs from oxide/carbon heterostructures. SID digest 46, 775 (2015).

21. Gongming Wang, Dehui Li, Hung-Chieh Cheng, Yongjia Li, Chih-Yen Chen, Anxiang Yin, Zipeng Zhao, Zhaoyang Lin, Hao Wu, Qiyuan He, Mengning Ding, Yuan Liu, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Wafer-scale growth of large arrays of perovskite microplate crystals for functional electronics and optoelectronics. Science Advances 1, e1500613 (2015)

20. Hailong Zhou, Chen Wang, Jonathan C Shaw, Rui Cheng, Yu Chen, Xiaoqing Huang, Yuan Liu, Nathan O Weiss, Zhaoyang Lin, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Large area growth and electrical properties of p-type WSe2 atomic layers. Nano Letters 15, 705 (2015) 

2014

19. Yuan Liu, Hailong Zhou, Rui Cheng, Woojong Yu, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Highly flexible electronics from scalable vertical thin film transistors. Nano Letters 14, 1413 (2014)

18. Yuan Liu, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Vertical field effect transistor for high performance electronics. IEEE ICSICT 7021165 (2014).

17. Rui Cheng, Shan Jiang, Yu Chen, Yuan Liu, Nathan Weiss, Hung-Chieh Cheng, Hao Wu, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Few-layer molybdenum disulfide transistors and circuits for high-speed flexible electronics. Nature Communications 5, 5143 (2014)

16. Rui Cheng, Dehui Li, Hailong Zhou, Chen Wang, Anxiang Yin, Shan Jiang, Yuan Liu, Yu Chen, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Electroluminescence and photocurrent generation from atomically sharp WSe2/MoS2 heterojunction p–n diodes. Nano Letters 14, 5590 (2014)

15. Xiaoqing Huang, Zipeng Zhao, Yu Chen, Chin-Yi Chiu, Lingyan Ruan, Yuan Liu, Mufan Li, Xiangfeng Duan, Yu Huang. High density catalytic hot spots in ultrafine wavy nanowires. Nano Letters. 14, 3887 (2014)

14. Yang Wang, Rui Cheng, Jianjin Dong, Yuan Liu, Hailong Zhou, Woo Jong Yu, Ichiro Terasaki, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Metal–semiconductor transition in atomically thin Bi2Sr2Co2O8 nanosheets. APL Materials 2, 092507 (2014)

13. Jonathan C Shaw, Hailong Zhou, Yu Chen, Nathan O Weiss, Yuan Liu, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Chemical vapor deposition growth of monolayer MoSe2 nanosheets. Nano Research 4, 511 (2014) 

12. Zhaoyang Lin, Yu Chen, Anxiang Yin, Qiyuan He, Xiaoqing Huang, Yuxi Xu, Yuan Liu, Xing Zhong, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Solution processable colloidal nanoplates as building blocks for high-performance electronic thin films on flexible substrates. Nano Letters 14, 6547 (2014)

2013

11. Woo-jong Yu, Yuan Liu, Hailong Zhou, Anxiang Yin, Zheng Li, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Highly efficient gate-tunable photocurrent generation in vertical heterostructures of layered materials. Nature Nanotechnology 8, 952 (2013)

10. Hailong Zhou, Woo Jong Yu, Lixin Liu, Rui Cheng, Yu Chen, Xiaoqing Huang, Yuan Liu, Yang Wang, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Chemical vapour deposition growth of large single crystals of monolayer and bilayer graphene. Nature Communications 4, 2096 (2013)

9. Shan Jiang, Rui Cheng, Xiang Wang, Teng Xue, Yuan Liu, Andre Nel, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Real-time electrical detection of nitric oxide in biological systems with sub-nanomolar sensitivity. Nature Communications 4, 2225 (2013)

8. Yuxi Xu, Zhaoyang Lin, Xiaoqing Huang, Yuan Liu, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Flexible solid-state supercapacitors based on three-dimensional graphene hydrogel films. ACS Nano 7, 4042 (2013)

2012

7. Nathan O Weiss, Hailong Zhou, Lei Liao, Yuan Liu, Shan Jiang, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Graphene: An Emerging Electronic Material. Advanced Materials 24, 5782 (2012)

6. Lei Liao, Jingwei Bai, Rui Cheng, Hailong Zhou, Lixin Liu, Yuan Liu, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Scalable fabrication of self-aligned graphene transistors and circuits on glass. Nano Letters 12, 2653 (2012)

5. Gang Liu, Yung-Chen Lin, Lei Liao, Lixin Liu, Yu Chen, Yuan Liu, Nathan O Weiss, Hailong Zhou, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Domain Wall Motion in Synthetic Co2Si Nanowires. Nano Letters 12, 1972 (2012)

4.Lixin Liu, Hailong Zhou, Rui Cheng, Woojong Yu, Yuan Liu, Yu Chen, Jonathan Shaw, Xing Zhong, Yu Huang, Xiangfeng Duan. High Yield Chemical Vapor Deposition Growth of High Quality Large-Area AB Stacked Bilayer Graphene. ACS Nano 6, 8241 (2012)

3. Xing Zhong, Hua Zhang, Yuan Liu, Jingwei Bai, Lei Liao, Yu Huang, Xiangfeng Duan. High-Capacity Silicon-Air Battery in Alkaline Solution. ChemSusChem 5, 177 (2012)

2011

2. Yuan Liu, Rui Cheng, Lei Liao, Hailong Zhou, Jingwei Bai, Gang Liu, Lixin Liu, Yu Huang, Xiangfeng Duan. Plasmon resonance enhanced multicolour photodetection by graphene. Nature Communications 2, 579 (2011).

2010

1. Lei Liao, Yung-Chen Lin, Mingqiang Bao, Rui Cheng, Jingwei Bai, Yuan Liu, Yongquan Qu, Kang L Wang, Yu Huang, Xiangfeng Duan. High-speed graphene transistors with a self-aligned nanowire gate. Nature 467, 7313 (2010) 

在WordPress.com的博客.

向上 ↑

%d 博主赞过: